Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của bạn đọc, để liên hệ với XanhBlog.com xin vui lòng gửi email hoặc tin nhắn qua với Xanh.

Xin vui lòng liên hệ qua:
– Email: lienhevoiminh@xanhblog.com
– Địa chỉ: Số 121/781/11 đường Lê Lợi – Chánh Lộ – Tp. Quảng Ngãi.
– Telegram: @c0ntactn0w