Aptis listening test sample 1 – Thi thử aptis phần nghe

Aptis listening test sample 1 - Thi thử aptis phần nghe

Bài thi Nghe gồm 25 câu hỏi và kéo dài trong 55 phút. Dưới đây là một số điểm cần nhớ về bài thi này:

Toàn bộ 25 câu hỏi ở dạng trắc nghiệm với 4 lựa chọn.
Mỗi phần nghe chỉ có 1 câu hỏi
Bạn có thể nghe lại lần thứ hai nếu muốn, nhưng bạn không bị bắt buộc phải làm vậy.
Đây là bài thi thử aptis phần nghe dựa theo cấu trúc bài thi nghe aptis.

Video Aptis listening test sample 1 – Thi thử aptis phần nghe

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.