Tài Khoản Ngân Hàng Tốt Nhất | Best Bank Accounts | Cuộc Sống Mỹ

Tài Khoản Ngân Hàng Tốt Nhất | Best Bank Accounts | Cuộc Sống Mỹ

Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn 3 loại tài khoản ngân hàng tốt nhất ở Mỹ (the best bank accounts in the U.S.). Những tài khoản này gồm có checking account lẫn savings account, và đa số là tài khoản online.

Charles Schwab: http://www.schwab.com/public/schwab/nn/refer-prospect.html?refrid={REFID}
Ally Bank: https://www.ally.com
Schools First: https://www.schoolsfirstfcu.org/

Time Stamps
0:00 Intro
0:29 3 Tiêu Chí Để Chọn Tài Khoản Ngân Hàng
1:45 Checking account với Charles Schwab
4:06 Hướng dẫn cách mở tài khoản ở Charles Schwab
6:42 Savings account với Ally Bank
7:47 Hướng dẫn cách mở tài khoản ở Ally Bank
9:04 Summer Saver với Schools First Federal Credit Union
10:25 Hướng dẫn cách mở tài khảon ở Schools First Federal Credit Union
——————————————————————————
CONNECT WITH ME
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/doclaptaichinh/
Facebook Page: https://www.facebook.com/huyenscorner/
Instagram: https://www.instagram.com/huyenscorner/

——————————————————————————
🔅Dùng link giới thiệu này để download app Robinhood để được 1 free stock.
https://join.robinhood.com/hoangn343/
🔅Dùng link giới thiệu này tạo tài khoản Coinbase để được $10 Bitcoin
https://www.coinbase.com/join/nguyen_k5ma
🔅Dùng link giới thiệu này tạo tài khoản BlockFi để được $10 Bitcoin
https://blockfi.com/?ref=0635e546
🔅Tạo tài khoản Ebates để được $20 cash back và discount khi mua sắm nhé.
https://www.rakuten.com/r/NGNGOC?eeid=28187
——————————————————————————
Những Credit Cards có nhiều cash back
American Express: http://refer.amex.us/NHAHUnx9gE?xl=cp01
Chase: https://www.referyourchasecard.com/18f/0AF9G0K7RO

——————————————————————————
Những sản phẩm mình dùng để quay video (Affiliate Links)
Tripod và đèn ring light: https://amzn.to/3nXAwnj
Microphone: https://amzn.to/3j6Jxqj

Sách nên đọc:
Rich Dad, Poor Dad https://amzn.to/2W2DIkB

Affiliate Disclaimer: This means if you click on the link and purchase the item (at no additional cost), I will receive an affiliate commission
Điều này có nghĩa là nếu bạn nhấp vào liên kết và mua hàng (không tính thêm phí), tôi sẽ nhận được hoa hồng liên kết.

——————————————————————————
Disclaimer:
I am not a financial advisor, an accountant, or a laywer. These videos are for educational and entertainment purposes only.
Mình ko phải là nhân viên tài chính, kế toán, hay luật sư, nên các bạn hãy dùng những videos này cho việc tham khảo và giải trí thôi nhé.

#huyennguyen #cuocsongmy #bankaccounts

Video Tài Khoản Ngân Hàng Tốt Nhất | Best Bank Accounts | Cuộc Sống Mỹ

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.