Điểm Đến (Rất hay và vui) (KT67) – Thầy Thích Thiện Xuân 2016

Điểm Đến (Rất hay và vui) (KT67) - Thầy Thích Thiện Xuân 2016

⏩ Đăng ký kênh ngay: http://popsww.com/PhatPhapUngDung
Thầy Thích Thiện Xuân mới nhất 2016 – Điểm Đến (KT67)
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung

Video Điểm Đến (Rất hay và vui) (KT67) – Thầy Thích Thiện Xuân 2016

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.