Tải video từ một web bất kỳ không bắt link IDM, không cần cài phần mềm gì

Tải video từ một web bất kỳ không bắt link IDM, không cần cài phần mềm gì

Tải video từ một web bất kì mà IDM và cốc không bắt link
Bước 1: Ctrl+Shif + I
Bước 2: Click chọn network
Bước 3: F5 lại trình duyệt
Bước 4: Tìm xem cái trong biểu đồ cái nào dài nhất thì copy địa chỉ đó vào trình duyệt.
Tải video về và thưởng thức thôi

Video Tải video từ một web bất kỳ không bắt link IDM, không cần cài phần mềm gì

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.