Thấy gì từ giải thích của Hoài Linh? 30 năm sự nghiệp có đáng không?| Vũ Thế Dũng

Thấy gì từ giải thích của Hoài Linh? 30 năm sự nghiệp có đáng không?| Vũ Thế Dũng

Trong clip này BTV Vũ Thế Dũng của Thinking School sẽ lý giải những gì?
Thấy gì từ giải thich của Hoài Linh? 30 năm sự nghiệp có đáng không?
*Đính chính 1:58: 11.11.2021 là 11.11.2020

Các bạn quan tâm chủ đề này có thể xem thêm clip:
Hoài Linh và 14 tỷ: thiếu minh bạch, thiếu tận tâm, thiếu liêm chính?

Video Thấy gì từ giải thích của Hoài Linh? 30 năm sự nghiệp có đáng không?| Vũ Thế Dũng

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.