Hướng dẫn làm game trắc nghiệm trong Powerpoint

Hướng dẫn làm game trắc nghiệm trong Powerpoint

Slide thuyết trình chinh phục lòng người: https://www.youtube.com/watch?v=1rfX7QanqRk
Các bài thuyết trình video đã thực hiện:
Học tiếng Anh: https://www.youtube.com/watch?v=_UcHflQMCiM

Phương pháp sản xuất Lean production: http://www.youtube.com/watch?v=y2VKFG0MHv0
Quán sinh tố: https://www.youtube.com/watch?v=OTCrqw5XcR4
Ẩm thực chay: https://www.youtube.com/watch?v=EWj-hB_MgRg
Tài chính ngân hàng: https://www.youtube.com/watch?v=EWj-hB_MgRg
Thuyết trình tiếng Anh: https://www.youtube.com/watch?v=CRGw4KRtdtg
Đất đai: https://www.youtube.com/watch?v=qXaa0iBJ85Y
Giới thiệu chương trình chơi 1 biết 2: https://www.youtube.com/watch?v=x_ZjifiwuLI
Văn học trung hoa: https://www.youtube.com/watch?v=_Ft2rYlIBkU
Thuyết trình dự án kinh doanh Thuyvy’s coffee: http://www.youtube.com/watch?v=zXZL850r0Po
Thuyết trình kiểm toán: http://www.youtube.com/watch?v=Q7rddWJD4d0
Thuyết trình kinh tế lượng 1: http://www.youtube.com/watch?v=iW07Ho2FZS4
Thuyết trình giải đáp Thương Mại Điện Tử: http://www.youtube.com/watch?v=RU-9gruIi98
Thuyết trình CLB Ước Mơ Xanh: http://www.youtube.com/watch?v=O0kpITI6_28
Thuyết trình đa dạng sinh học: http://www.youtube.com/watch?v=GIqQkto7Oek
Thuyết trình APEC: http://www.youtube.com/watch?v=VSe-VBYDasY
Thuyết trình VietinBank: http://www.youtube.com/watch?v=3dODikvL9uE

Video Hướng dẫn làm game trắc nghiệm trong Powerpoint

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.