Hà Nội tìm người đến 9 địa điểm liên quan chùm ca Covid-19 tại Times city | VTC Now

Hà Nội tìm người đến 9 địa điểm liên quan chùm ca Covid-19 tại Times city | VTC Now

VTC Now | Sở Y tế Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố đã đến 9 địa điểm có liên quan đến chùm ca bệnh Covid-19 tại tòa nhà Park 11, khu đô thị Times City, Hoàng Mai, Hà Nội.

(*) Theo dõi thêm tại www.vtcnow.net

#vtcnow #vtc1

Video Hà Nội tìm người đến 9 địa điểm liên quan chùm ca Covid-19 tại Times city | VTC Now

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.