SCP-001 – Vị thần tan vỡ – Vòng Ouroboros (Hoạt hình SCP)

SCP-001 - Vị thần tan vỡ - Vòng Ouroboros (Hoạt hình SCP)

SCP-001 là một vật thể dị thường thuộc lớp Maksur còn được gọi là Vị thần tan vỡ.

SCP-001 là một bộ sưu tập các vật dị thường, trước đây là một thực thể máy móc khổng lồ, duy nhất được tập hợp bởi các thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời Tan Vỡ vào cuối năm 1942 gần La Paz, Mexico. Các vật thể bao gồm SCP-217, SCP-1139, SCP-882 và một số thành phần bên trong của SCP-629.

Các thành viên của Hội thánh đã kết hợp các vật thể dị thường khác nhau để nỗ lực khôi phục vị thần của họ. Sau khi được kích hoạt, SCP 001 được cho là đã bắt đầu tích hợp các vật thể kim loại vào chính nó trong khi tích cực tìm kiếm các vật thể dị thường khác. SCP001, và sự kiện “001-Apotheosis” diễn ra do quá trình lắp ráp của nó, là nguyên nhân gây ra những thay đổi đáng kể về môi trường ở miền tây Mexico, và yêu cầu một trong những đợt dùng thuốc mất trí nhớ lớn nhất cho đến nay.

THÍCH & ĐĂNG KÝ SCP Đã giải thích – Câu chuyện & Hoạt hình
Vui lòng cho chúng tôi biết trong phần bình luận về SCP nào mà bạn muốn chúng tôi sẽ đề cập trong phần tiếp theo!

Nội dung liên quan đến Tổ chức SCP, bao gồm cả logo Tổ chức SCP, được cấp phép theo Creative Commons Sharealike 3.0 và tất cả các khái niệm đều bắt nguồn từ http://www.scp-wiki.net và các tác giả của nó.

SCP-001 The Broken God – Ouroboros Cycle (SCP Animation) dựa trên “” TwistedGears-Kaktus Proposal “của TwistedGears: http://www.scpwiki.com/twistedgears-kaktus-proposal
——
Đây là bản dịch chính thức được cấp phép của SCP Explained

Video SCP-001 – Vị thần tan vỡ – Vòng Ouroboros (Hoạt hình SCP)

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.