STV -Phân biệt nội dung Chỉ thị 15 và 16

STV -Phân biệt nội dung Chỉ thị 15 và 16

STV – Để phân biệt rõ hơn nội dung của 02 Chỉ thị 15 và 16, phóng viên Đài PTTH Sóc Trăng có cuộc phỏng vấn Ông Trần Văn Khải – Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : http://thst.vn/ – http://soctrangtv.vn/
+ Đăng ký Youtube : http://popsww.com/TruyenHinhSocTrang
+ Youtube : http://popsww.com/TruyenHinhSocTrang
+ Facebook : https://goo.gl/LR6SOh
+ Ttwitter : https://goo.gl/KK47dk
+ Google + : https://goo.gl/O78I45

Kênh thông tin, giải trí chính thức của Đài Phát Thanh & Truyền Hình Sóc Trăng.
Cám ơn các bạn đã xem.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : http://thst.vn/ – http://soctrangtv.vn/
+ Đăng ký Youtube : http://popsww.com/TruyenHinhSocTrang
+ Youtube : http://popsww.com/TruyenHinhSocTrang
+ Facebook : https://goo.gl/LR6SOh
+ Ttwitter : https://goo.gl/KK47dk
+ Google + : https://goo.gl/O78I45

Video STV -Phân biệt nội dung Chỉ thị 15 và 16

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.