Giải toàn bộ đề Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc Gia 2020 (đề tham khảo của Bộ GD)

Giải toàn bộ đề Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc Gia 2020 (đề tham khảo của Bộ GD)

Tạo bởi thầy Đỗ An Duy

Lưu ý: Câu 145 mình đã nhầm nhé. Đáp án là A. Inconsiderable nghĩa là “không đáng kể”, sai nghĩa. Phải sửa thành inconsiderate nghĩa là “thiếu ý tứ” mới đúng. Not to call không sai. Xin lỗi các bạn!

00:00 – Câu 1-4 (giải sau cùng)
00:20 – Câu 5
01:02 – Câu 6
06:10 – Câu 7
07:02 – Câu 8
08:01 – Câu 9
12:50 – Câu 10
19:30 – Câu 11
19:48 – Câu 12
42:41 – Câu 13
44:30 – Câu 14
45:24 – Câu 15
45:47 – Câu 16
47:57 – Câu 17
49:35 – Câu 18
51:21 – Câu 19
53:16 – Câu 20
56:55 – Câu 21
1:03:43 – Câu 22
1:05:36 – Câu 23
1:07:27 – Câu 24
1:08:33 – Câu 25
1:10:35 – Câu 26
1:12:31 – Câu 27
1:13:15 – Câu 28
1:16:14 – Câu 29
1:17:32 – Câu 30 (để làm sau)
1:18:11 – Câu 31
1:20:06 – Câu 32
1:22:34 – Câu 33
1:27:20 – Câu 34
1:28:28 – Câu 30 (quay lại làm)
1:30:10 – Câu 35 (để làm sau)
1:30:20 – Câu 36
1:32:44 – Câu 37
1:36:37 – Câu 38
1:42:22 – Câu 39
1:46:17 – Câu 40
1:47:26 – Câu 41
1:54:53 – Câu 42
1:56:55 – Câu 35 (quay lại làm)
2:00:25 – Câu 43
2:01:41 – Câu 44
2:02:23 – Câu 45
2:03:48 – Câu 46
2:05:50 – Câu 47
2:07:02 – Câu 48
2:08:04 – Câu 49
2:14:11 – Câu 50
2:20:49 – Câu 1
2:30:01 – Câu 2
2:32:14 – Câu 3
2:33:50 – Câu 4

• Xem tất cả các video: https://www.toeicmoingay.com

• Học từ vựng: https://www.toeicmoingay.com/tu-vung

• Download tài liệu: https://www.toeicmoingay.com/tai-lieu

• Đặt câu hỏi về tiếng Anh / TOEIC: https://www.toeicmoingay.com/hoi-dap

Video Giải toàn bộ đề Tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc Gia 2020 (đề tham khảo của Bộ GD)

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.