Chris tìm hiểu kích thước trong ngôi nhà của Người khổng lồ

Chris tìm hiểu kích thước trong ngôi nhà của Người khổng lồ

Vlad và Niki giúp em bé tìm hiểu kích cỡ. Con cái và mẹ hiển thị lớn và nhỏ.

Hãy đăng ký!

Cửa hàng Vlad & Niki: https://vladandniki.com/
Ứng dụng Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.apptivise.vladnikita
Ứng dụng App Store:
https://apps.apple.com/us/app/vlad-niki/id1497525407

Instagram VLAD – https://www.instagram.com/Vlad.super.Vlad/
Instagram của Nikita – https://www.instagram.com/nikitoys_official/

Video Chris tìm hiểu kích thước trong ngôi nhà của Người khổng lồ

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.