Thi thử JLPT N1 – Phần thi Nghe hiểu – Lần 4

Thi thử JLPT N1 - Phần thi Nghe hiểu - Lần 4

Video một bài phần bài học thuộc khóa học online Ánh sensei.
Để xem đầy đủ tất cả các bài học, vui lòng inbox cho page Ánh sensei để được tư vấn.
https://www.facebook.com/Anhsensei/
Thông tin giáo viên:
+ Hoàn toàn tự học tiếng Nhật từ con số 0 đến N1, đỗ tất cả các kì thi JLPT N5,4,3,2,1.
+ Tác giả sách Kanji look and learn 2, dịch giả sách Kanji look and learn 1.
+ 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật các trình độ, đặc biệt là trung cấp N3, N2.
+ Sáng lập Câu lạc tiếng Nhật Genki, tiền thân của trung tâm tiếng Nhật Genki.

Video Thi thử JLPT N1 – Phần thi Nghe hiểu – Lần 4

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.