Kiến thức về filter vuông ( GND và ND ) để chụp phong cảnh

Kiến thức về filter vuông  ( GND và ND ) để chụp phong cảnh

Kiến thức về filter vuông ( GND và ND ) để chụp phong cảnh

Thiết bị sử dụng :
– Sony Alpha 7R II
– Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS
– Nisi 100mm Filter system ( http://dzphoto.vn/product-category/nisi-100mm-square-filter-system/ )

Contact for work:
Email: kyoflash@gmail.com
Website:

Home


http://kythuatnhiepanh.com
—-
Portfolio:
http://dzungtranphotography.com/
Ta Pa
https://facebook.com/kusanagivn

Video Kiến thức về filter vuông ( GND và ND ) để chụp phong cảnh

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.