HOW I EDIT MY INSTAGRAM PHOTOS | TRANG CHỈNH ẢNH NHƯ THẾ NÀO 🤔 | my20s

HOW I EDIT MY INSTAGRAM PHOTOS | TRANG CHỈNH ẢNH NHƯ THẾ NÀO 🤔 | my20s

Xin chào 👋🏻 mình là Thạch Trang ☺️
Các bạn xem xong video nếu thấy hay thì đừng quên LIKE, SUBSCRIBE và SHARE giúp mình nha 🌼
Cám ơn rất nhìuuu 💗
_____________________________________________________

Insta của tui 😉📸
• Instagram: https://www.instagram.com/thach_trangg/
• Facebook: https://www.facebook.com/thachnguyenphuongtrang
• FOR WORK: trang.thachnguyen@gmail.com
_____________________________________________________

[CÔNG THỨC CHỈNH ẢNH]

• Hình 1
*VSCO
Exposure: -1.7
Contrast: -0.7
Temperature: +0.7
Tint: +6.0
Vignette: +12.0
Shadows tint: purple +1.7
*NEBI: B/B5

• Hình 2
*VSCO
Preset: BBMA +9.7
Exposure: -0.7
Contrast: -1.7
Temperature: +1.7
Tint: 0
Vignette: +12.0
Shadows tint: orange +4.7
*NEBI: U5

• Hình 3
*VSCO
Preset: M5 +7.7
Exposure: -0.7
Contrast: -3.7
Temperature: +1.7
Tint: +0.7
Vignette: +10.7
Shadows tint: orange +5.7
*NEBI: R

Video HOW I EDIT MY INSTAGRAM PHOTOS | TRANG CHỈNH ẢNH NHƯ THẾ NÀO 🤔 | my20s

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.