5 sai lầm khi làm đề thi thử | Tâm sự của cựu thủ khoa Ngoại Thương | Go With Mai

5 sai lầm khi làm đề thi thử | Tâm sự của cựu thủ khoa Ngoại Thương | Go With Mai

Theo dõi mình thêm: http://bit.ly/GoWithMai

Kết nối với mình qua trang facebook này nhé:
https://www.facebook.com/Go.With.Mai/

Trang Instagram/FB cá nhân của mình
https://www.facebook.com/swanepoel.tran/
https://www.instagram.com/tranmai.chanchan/

Trang Instagram chủ đề Nhật Bản:
https://www.instagram.com/go_with_mai_nhat_ban/

Contact for work: gowithmai.yt.contact@gmail.com

————————————————————————————–
Âm nhạc sử dụng trong clip:
■Warm Nights by LAKEY INSPIRED

■Music by frumhere, kevatta – warm feeling – https://thmatc.co/?l=6E210A31

■Song: DayFox – Lioness (Vlog No Copyright Music)
Music provided by Vlog No Copyright Music.
Video Link: https://youtu.be/twJ_CyX9RfA

#cuuthukhoaNgoaiThuong #dethithu #gowithmai #giaoduc

Video 5 sai lầm khi làm đề thi thử | Tâm sự của cựu thủ khoa Ngoại Thương | Go With Mai

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.