Hướng dẫn giảng viên tạo câu hỏi trắc nghiệm chấm tự động trên Google Classroom kết hợp Google Forms

Hướng dẫn giảng viên tạo câu hỏi trắc nghiệm chấm tự động trên Google Classroom kết hợp Google Forms

Hướng dẫn tạo câu hỏi trắc nghiệm chấm tự động online:
– Sử dụng Google Classroom
– Sử dụng Google Forms
– Thiết lập câu hỏi trắc nghiệm chấm tự động
– Tạo câu hỏi trắc nghiệm bằng Google Forms
– Quản lý bài (các đáp án) trả lời trắc nghiệm
– Đặt lịch giao bài tập trong Google Classroom
———-
Hướng dẫn thiết lập (giới hạn) thời gian phản hồi (trả lời) trên Google Forms: https://youtu.be/QqHoMkkQjBw
————————————————————–
– Playlist Đào tạo trực tuyến: https://www.youtube.com/playlist?list=PL72Q0-OpKG0zxf1SiPOdULcLxbiP1WTwb

Video Hướng dẫn giảng viên tạo câu hỏi trắc nghiệm chấm tự động trên Google Classroom kết hợp Google Forms

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.