Cách Làm Cho Tội Được Tiêu Diệt, Phước Lành Tăng Trưởng, Đời Sống An Vui (Hay lắm, Cần lắm). 2021

Cách Làm Cho Tội Được Tiêu Diệt, Phước Lành Tăng Trưởng, Đời Sống An Vui (Hay lắm, Cần lắm). 2021

Nghiệp đã lỡ gây tạo, làm sao để xóa nghiệp ác đây. Cách Xóa Sạch Nghiệp Chướng, Tăng Trưởng Phước Lành Ai cũng nên biết. Thầy Thích Trí Huệ 2021. Tội Được Tiêu Diệt, Phước Lành Tăng Trưởng, Đời Sống An Vui (quá hay). Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa An Phước, Bạc Liêu
KÊNH CHÙA PHÁP TẠNG CỦA THẦY THÍCH TRÍ HUỆ là nơi đă𝐧𝐠 𝐭ả𝐢 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐭𝐡ứ𝐜 về tất cả bài giảng và các bài thuốc của 𝐓𝐡ầ𝐲 𝐓𝐡í𝐜𝐡 Trí Huệ
Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 – 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 – 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 – 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 để nhận video mới nhất.

————————————————
►THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Facebook của thầy Thích Trí Huệ:
https://www.facebook.com/trihue.thich

Fanpage của thầy Thích Trí Huệ
https://www.facebook.com/trihuehp

Facebook chùa Pháp Tạng:
https://www.facebook.com/quytuthienphaptang/

Fanpage Chùa Pháp Tạng
https://facebook.com/GS.ThichTriHue​

Website: https://chuaphaptang.com​
Email: https://phaptangonline@gmail.com​

CHÙA PHÁP TẠNG C3/8 Lê Đình Chi, Xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM
02838773877 – 02838778989 – 0918270732
===================

#chuaphaptang​ #thichtrihue2021​ #thichtrihue​ #thichtrihue2020​ #chuabenhtainha #phapthoaithichtrihue​ #thuyetphapthichtrihue

Video Cách Làm Cho Tội Được Tiêu Diệt, Phước Lành Tăng Trưởng, Đời Sống An Vui (Hay lắm, Cần lắm). 2021

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.