Vlad và Nikita chơi nhà hàng và giao đồ chơi

Vlad và Nikita chơi nhà hàng và giao đồ chơi

Vlad và Nikita có một quán cà phê đồ chơi hoặc nhà hàng. Trẻ em giả vờ chơi trong quán cà phê và giao các món đồ chơi cho bạn bè.

Hãy đăng ký!
Trực tuyến của chúng tôi torg https://vladandniki.com/

Ứng dụng Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.apptivise.vladnikita
Ứng dụng App Store:
https://apps.apple.com/us/app/vlad-niki/id1497525407

Instagram VLAD – https://www.instagram.com/Vlad.super.Vlad/
Instagram của Nikita – https://www.instagram.com/nikitoys_official/

Video Vlad và Nikita chơi nhà hàng và giao đồ chơi

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.