Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng – Môn Toán lớp 11 – Thầy Nguyễn Công Chính

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng – Môn Toán lớp 11 – Thầy Nguyễn Công Chính

Tiết học hôm nay, chúng ta cùng học một kiến thức vô cùng mới. Mở đầu chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song, thầy Công Chính giới thiệu đến với các em bài giảng: Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Đây là kiến thức tiền đề quan trọng cho các bài toán sau này như tìm giao điểm giữa đường và mặt, xác định thiết diện,… Hình học không gian sẽ trở nên dễ dàng nếu như các em nắm được phương pháp và chăm chỉ luyện tập các dạng bài. Học ngay các em nhé!
Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=XpJx1dahsS0&list=UU7Ndf6Vo7E8ut3DP
Link khóa học: https://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen-mon-toan-lop-11-c138.html

Video Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng – Môn Toán lớp 11 – Thầy Nguyễn Công Chính

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.