Du học Canada 🇨🇦| Cách chuẩn bị portfolio ngành Illustration | My Accepted Ocadu portfolio

Du học Canada 🇨🇦| Cách chuẩn bị portfolio ngành Illustration | My Accepted Ocadu portfolio

Xin chào đồng bào,
Nhiều bạn còn khó khăn hay thắc mắc gì về ngành này thì có thể coi tham khảo video này của Mia nhé.
Mia sẽ để 1 vài những cái link ở đây cho mọi người tham khảo nha.
Yêu cầu chung:
https://www.ocadu.ca/admissions/admission-requirements
Cách nộp hồ sơ:
https://www.ocadu.ca/admissions/guide-to-admissions
Yêu cầu + hướng dẫn + những ngày sự kiện về portfolio:
https://www.ocadu.ca/admissions/preparing-a-portfolio
.
Đừng quên LIKE, SUBCRIBE, SHARE và bật nút chuông lên nha.
I love you chu cà mo.
.
Kết bạn với mình trên Instagram:
https://www.instagram.com/itsthetruemia/
https://www.instagram.com/miapear/
.
👩🏼‍🎨Tranh mình vẽ + bán:
https://www.etsy.com/shop/miapear
https://www.miadangillustration.com
.
Mình dùng Canon M50 + kit lens. Edit bằng Adobe Premiere Pro.
.
Music from epidemicsound.com
.
All media used are only for entertainment purposes and belong to their respective owners. NO COPYRIGHT INFRINGEMENT INTENDED.

Video Du học Canada 🇨🇦| Cách chuẩn bị portfolio ngành Illustration | My Accepted Ocadu portfolio

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.