Tìm ra người phát tán sao kê tài khoản nghi của nghệ sĩ Hoài Linh | VTC Now

Tìm ra người phát tán sao kê tài khoản nghi của nghệ sĩ Hoài Linh | VTC Now

VTC Now | Ngày 27/5, đại diện MB Bank cho biết Ngân hàng đã có hình thức kỷ luật cá nhân phát tán thông tin sao kê tài khoản được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh trên mạng xã hội.

(*) Theo dõi thêm tại www.vtcnow.net

#vtcnow

Video Tìm ra người phát tán sao kê tài khoản nghi của nghệ sĩ Hoài Linh | VTC Now

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.