Lợi Ích Của Việc Niệm Phật !

Lợi Ích Của Việc Niệm Phật !

Lợi Ích Của Việc Niệm Phật !
Có người nói rằng, niệm Phật là con đường nhanh nhất để thoát khỏi vòng luân hồi đau khổ của cõi Ta Bà. Trời đã về khuya, quý đạo hữu hãy tập trung tinh thần Niệm Phật!
Phương pháp tu tập này trở thành một trường phái phổ biến nhất trong Phật giáo hiện đại. Rất nhiều Phật tử thường xuyên niệm Phật để có thể tái sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà sau khi chết.
Lợi ích của pháp niệm Phật thật vô lượng vô biên, tựu trung có thể chia làm hai phần: lợi ích về Sự và lợi ích về Lý.

Lợi ích về Sự
Niệm Phật sẽ trừ được các phiền não
Niệm Phật sẽ trừ được niệm chúng sanh
Niệm Phật sẽ làm cho thân thể được nhẹ nhàng an ổn
Niệm Phật tâm trí sẽ sáng suốt, học hành mau nhớ
Niệm Phật khi lâm chung sẽ được sanh về Tịnh độ

Các lợi ích về Lý
Khi hành giả niệm Phật được “nhất tâm bất loạn”, thì các vọng tưởng hết, chân tâm thanh tịnh hiện ra. Chân tâm không sanh diệt hư hoại là “Thường”, chân tâm thanh tịnh vắng lặng là “Tịch”, chân tâm sáng suốt vô cùng là quang cảnh “Thường-Tịch-Quang Tịnh-độ” chỉ ở nơi chân tâm ta, chứ không nơi đâu khác.

Lại nữa, chân tâm không hoại diệt là ”Phật Vô-lượng-thọ”; chân tâm chiếu soi vô tận là “Phật Vô-lượng-quang” và đó cũng tức là “Thanh -tịnh diệu pháp thân của Phật A-Di-Ðà”.

Tóm lại, người niệm Phật đến khi hết vọng, ngộ nhập được chân tâm rồi, thì Phật A-Di-Ðà hay cảnh Tịnh độ cũng chỉ ở nơi tâm mình hiện ra, chứ không phải đâu xa.

Vì thế nên kinh chép: “Tự tánh Di-Ðà, duy tâm Tịnh độ” là vậy.

Pháp niệm Phật được sự lợi ích vô cùng. Nếu những người không tin có Phật A-Di-Ðà, có cảnh Tịnh độ mà chí tâm niệm Phật, thì cũng được nhiều lợi ích như trên.
……………………………………………………………………..
☛FANPAGE FACEBOOK :https://www.facebook.com/C%C3%95I-PH%…​
☛ĐĂNG KÍ ĐỂ NHẬN VIDEO MỚI NHẤT:https://www.youtube.com/channel/UCV-O…​

MỜI QUÝ ĐẠO HỮU XEM THÊM CÁC VIDEO HAY VÀ MỚI NHẤT tại đây :

☛VIDEO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT :https://www.youtube.com/playlist?list=PLA9IpyM4efUInSr65YvUG0Sz8gp0UPU3u

☛VIDEO TỤNG KINH HAY NHẤT :https://www.youtube.com/playlist?list=PLA9IpyM4efULqDEcf-nxCypgWrTe9-KKA

☛VIDEO THẦN CHÚ HAY NHẤT https://www.youtube.com/playlist?list=PLA9IpyM4efUKSE0eZsapc1w506DodEUC8

☛VIDEO THU HÚT NHẤT :https://www.youtube.com/playlist?list=PLA9IpyM4efUK5llNJGup44N2GsMKqcbNK

☛Cảm ơn Quý Đạo Hữu đã Subscribe( Đăng Kí), Like, Comment và Share trên Facebook.

Video Lợi Ích Của Việc Niệm Phật !

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.