Cách Chọn Giấy Tập Viết Calligraphy / Brush Lettering | Happy Hidari

Cách Chọn Giấy Tập Viết Calligraphy / Brush Lettering | Happy Hidari

Tập viết calligraphy không chỉ có chọn bút mà chọn giấy cũng cần phải chú ý nè, hôm nay Ri sẽ chia sẻ cho các bạn cách chọn các loại giấy tập Calligraphy nha.

Các loại giấy, sổ Ri đề cập trong video:
– Sổ Sotayhandmade: https://shp.ee/c6uue9u
– Sổ Klong: https://shp.ee/dah98kf
– Sổ Ong Mặt Bự: https://shp.ee/pbngv7w
– Sổ Crabit: https://shp.ee/msheit3
– Sổ DotGrid: https://shp.ee/vn3tcp4
– Giấy refill Itoya.vn: https://shp.ee/naag7k5
– Giấy can: https://shp.ee/x9s28yn

Download mẫu giấy chuyên tập calligraphy: https://www.jetpens.com/blog/free-downloads-printables/pt/484#Guide%20Sheets

Timestamps
0:15 Intro
0:44 Tiêu chí chọn giấy
2:18 Giấy refill sổ còng
2:36 Giấy sổ các loại
2:56 Giấy tập/vở thông thường
3:19 Giấy can
3:46 Giấy kẻ chuyên Calligraphy

Bạn có thể kết nối với Ri tại những kênh:
► Fanpage: https://www.facebook.com/happyhidari
► Instagram: https://instagram.com/hidari94
► Website: https://hidari94.wordpress.com (Ổ truyện của Ri, review và viết truyện diễm tình)
► Youtube Gaming: https://www.youtube.com/user/Hidari94
► Fanpage Gaming: https://www.facebook.com/hidarihome/

Video Cách Chọn Giấy Tập Viết Calligraphy / Brush Lettering | Happy Hidari

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.