Hướng dẫn trả lời câu hỏi "hãy nêu điểm mạnh – điểm yếu của bạn" trong phỏng vấn

Hướng dẫn trả lời câu hỏi "hãy nêu điểm mạnh - điểm yếu của bạn" trong phỏng vấn

Hướng dẫn trả lời phỏng vấn:
1. Giới thiệu về bản thân: https://youtu.be/-by2645eIKM
2. Hãy mô tả bản thân trong 1 từ hoặc 1 cụm từ: https://youtu.be/kVdl_-Gvfbs
3. Hãy so sánh các công việc bạn đang ứng tuyển: https://youtu.be/z8wTMty3yY8
4. Hãy nêu điểm mạnh – điểm yếu: https://youtu.be/rOYGTO_0dMk
5. Tại sao bạn lại nghỉ ở công ty cũ hoặc hiện tại: https://youtu.be/wpUQN-PsV5Y
6. Tại sao bạn muốn làm cho công ty chúng tôi: https://youtu.be/fmInN-jcyXs
7. Tại sao chúng tôi nên tuyển dụng bạn: https://youtu.be/nxa0OLyZtac
8. Bạn sẽ như thế nào trong vòng 5 năm tới: https://youtu.be/LJTx4wlviVg
9. Thành tựu lớn nhất trong công việc của bạn: https://youtu.be/QxAK6bow5_o
10. Thất bại lớn nhất trong công việc của bạn: https://youtu.be/dhGcKqIZ-SI
11. Sở thích của bạn là gì: https://youtu.be/jbVrRFUcs4g
12. Mức lương hiện tại của bạn là bao nhiêu: https://youtu.be/q6dxUm5Xmac
13. Mức lương bạn mong muốn là bao nhiêu: https://youtu.be/MEdHKD1M1Vs
14. Các câu hỏi nên hỏi trong phỏng vấn: https://youtu.be/M3qe1LmzLFE

Video Hướng dẫn trả lời câu hỏi "hãy nêu điểm mạnh – điểm yếu của bạn" trong phỏng vấn

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.