SỐNG VÀ LÀM VIỆC – RPT Orijinn x QNT x RPT JasonDilla x ? (Prod. By Rastz)

SỐNG VÀ LÀM VIỆC - RPT Orijinn x QNT x RPT JasonDilla x ? (Prod. By Rastz)

Sống Và Làm Việc
#songvalamviec #rapital #qnt

Composer: RPT Orijinn, QNT, RPT JasonDilla
Prod. By Rastz
Editor: RPT ENTITI
Artwork by Dillus

FOLLOW RAPITAL:

☆ Facebook: https://www.facebook.com/RapitalOfficial/
☆ Instagram: https://www.instagram.com/rapitalofficial/
☆ Youtube: https://www.youtube.com/c/RapitalOfficial
☆ Soundcloud: https://soundcloud.com/rapital
———————
☆ Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

Video SỐNG VÀ LÀM VIỆC – RPT Orijinn x QNT x RPT JasonDilla x ? (Prod. By Rastz)

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.