Học hát tiếng Trung – Đáp án của bạn 你的答案 Nǐ de dá'àn

Học hát tiếng Trung - Đáp án của bạn 你的答案 Nǐ de dá'àn

也许世界就这样
Yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng
也許世界就這樣
Có lẽ thế giới chính là như vậy
Giê xuy sư chia chiêu trưa gieng
我也还在路上
wǒ yě hái zài lùshàng
我也還在路上
Tôi cũng vẫn đang trên con đường
Ua giê hai chai lu sang
没有人能诉说
méiyǒu rén néng sùshuō
沒有人能訴說
Không có ai để giãi bày
Mây giêu rân nâng xu sua
也许我只能沉默
yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò
也許我只能沉默
Có lẽ tôi chỉ có thể lặng lẽ
Giê xuy ua trư nâng trân mua
眼泪湿润眼眶
yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng
眼淚濕潤眼眶
Nước mắt đong đầy khóe mắt
Giẻn lây sư ruân gien khoang
…..
Website học online: tiengtrung518.com
Liên hệ fb Chen Laoshi
Zalo 0969.81.0971

Video Học hát tiếng Trung – Đáp án của bạn 你的答案 Nǐ de dá'àn

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.