ĐỀ THI THỬ SỐ 04 – TUYỂN SINH 10 TPHCM – PHẦN 1 (TỪ CÂU 1-5)

ĐỀ THI THỬ SỐ 04 - TUYỂN SINH 10 TPHCM - PHẦN 1 (TỪ CÂU 1-5)

Theo dõi fb: https://www.facebook.com/hao.nguyenhoang.52/ để cập nhật những đề mới nhất!
Like+Share+Sub kênh để ủng hộ thầy nhé!
Link đề https://tinyurl.com/244rzfhy
Link video đáp án đề 03: https://www.youtube.com/watch?v=NU7x6EuMM7o&t=2259s
(Dưới phần mô tả của video luôn có link đề)

Video ĐỀ THI THỬ SỐ 04 – TUYỂN SINH 10 TPHCM – PHẦN 1 (TỪ CÂU 1-5)

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.