HƯỚNG DẪN TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN BẰNG GOOGLE SITE VÀ GOOGLE FORM

HƯỚNG DẪN TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN BẰNG GOOGLE SITE VÀ GOOGLE FORM

Video sẽ hướng dẫn các thầy cô và các bạn cách tạo một đề thi trắc nghiệm nhanh và hiệu quả giúp kiểm tra học sinh trực tuyến.
lưu ý: file đề thầy cô tải lên google drive phải để chế độ chia sẻ liên kết để hs có thể xem đc đề.
#Tùng_Bê
#Trắc_nghiệm_trực_tuyến

Video HƯỚNG DẪN TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN BẰNG GOOGLE SITE VÀ GOOGLE FORM

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.