Bắc Giang: Đảm bảo điều trị tại chỗ khi bệnh nhân Covid-19 tiếp tục tăng

Bắc Giang: Đảm bảo điều trị tại chỗ khi bệnh nhân Covid-19 tiếp tục tăng

Báo điện tử VTC News – Cập nhật tin tức 24h trong ngày
Kết nối với VTC News tại:
✓ Website: http://vtc.vn
Xem chi tiết tại: https://www.youtube.com/channel/UC68VHcQS5x-WNFmf5cAFtgg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC7aSULvigTAMDhnlQjxKVcA?view_as=subscriber
✓ Facebook : http://facebook.com/vtc.news.vn
✓ Twitter: http://twitter.com/vtcnewsvn
✓ G+: https://plus.google.com/1035870936285…
✓ Youtube: https://goo.gl/i85uMp

Video Bắc Giang: Đảm bảo điều trị tại chỗ khi bệnh nhân Covid-19 tiếp tục tăng

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.