B­ứt tốc môn Vật lí cho học sinh mất gốc – thầy Phạm Văn Tùng

B­ứt tốc môn Vật lí cho học sinh mất gốc - thầy Phạm Văn Tùng

Facebook thầy Tùng: https://www.facebook.com/thaytung.vatli
Các khoá học Online trên hocmai.vn tham khảo:
Pen-C N2 (khoá cả năm):http://hocmai.vn/bai-giang-truc-tuyen/27597/bai-1-dai-cuong-dao-dong-dieu-hoa-p1.html
Khoá cơ bản 11: http://hocmai.vn/khoa-hoc-truc-tuyen/…
Khoá cơ bản 10: http://hocmai.vn/khoa-hoc-truc-tuyen/…

Đăng kí học Offline tại: N1A Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội
Cellphone: 0975.111.365

Video B­ứt tốc môn Vật lí cho học sinh mất gốc – thầy Phạm Văn Tùng

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.