Cách tạo đề và thời gian làm bài trắc nghiệm trên google form

Cách tạo đề và thời gian làm bài trắc nghiệm trên google form

Giúp giáo viên ôn tập cho các em học sinh mùa covid 19
Gặp khó khăn quý Thầy Cô liên hệ https://www.facebook.com/toantam.nguyen.167
Cám ơn quý Thầy Cô đã quan tâm.
Quý Thầy cô cập nhật cài đặt thời gian mới do phiên bản này đã hết hạn theo link sau:

Video Cách tạo đề và thời gian làm bài trắc nghiệm trên google form

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.