Xem Xong Nghỉ Tập Lun😂 Part: 1 || HƯỚNG DẪN TẬP TAY TẠI NHÀ #Short

Xem Xong Nghỉ Tập Lun😂 Part: 1 || HƯỚNG DẪN TẬP TAY TẠI NHÀ #Short

Lâu lâu mình đi bắt chước thử thế nào ai nhè kết quả không ngờ các bạn ơi😂
viên bê tông không thích hợp đẻ năm-rất đau ê cổ tay và không hết biên độ được.
#calisthenics #gym #workout

Video Xem Xong Nghỉ Tập Lun😂 Part: 1 || HƯỚNG DẪN TẬP TAY TẠI NHÀ #Short

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.