[Listening N5] #8 Đề thi thử Choukai N5 kèm đáp án+Script -Sample Test with Answers-Sát đề thi thật

[Listening N5] #8 Đề thi thử Choukai N5 kèm đáp án+Script -Sample Test with Answers-Sát đề thi thật

#choukaiN5#ngheN5#listeningN5
Luyện nghe thật nhiều để đạt được điểm cao phần choukai nhé.
Đáp án và script ở phía sau.
Xem thêm các đề choukai N5 tại playlist:
Luyện thi nghe N5-Choukai N5 (Practice Listening JLPT N5): https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ2U-hM811_SykvQEZY5G5p74m2cIdbEt

Video [Listening N5] #8 Đề thi thử Choukai N5 kèm đáp án+Script -Sample Test with Answers-Sát đề thi thật

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.