Chữa đề thi vào 10 môn Toán Hà Nội năm 2017 – 2018 – Thầy Nguyễn Cao Cường

Chữa đề thi vào 10 môn Toán Hà Nội năm 2017 - 2018 - Thầy Nguyễn Cao Cường

Đề thi vào 10 môn Toán Hà Nội năm nay có cấu trúc giống như các năm trước, có tính phân loại cao, các câu hỏi phân loại từ mức độ dễ đến khó là: Câu I ý 3. Bài III.2b. Bài IV c,d và bài V
Nhìn chung đề năm nay có phần nhẹ nhàng hơn so với năm ngoái
đảm bảo tính phân loại theo học lực học sinh —
Học trực tuyến tại: http://tuyensinh247.com
Fanpage: https://fb.com/luyenthi.tuyensinh247/ —
Học trực tuyến tại: http://tuyensinh247.com
Fanpage: https://fb.com/luyenthi.tuyensinh247/

Học trực tuyến tại: http://tuyensinh247.com
Fanpage: https://fb.com/luyenthi.tuyensinh247/

Video Chữa đề thi vào 10 môn Toán Hà Nội năm 2017 – 2018 – Thầy Nguyễn Cao Cường

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.