[MS Forms] Tạo bài thi trắc nghiệm trên MS Forms và cài đặt bảo mật, gửi bài thi trong MS Teams

[MS Forms] Tạo bài thi trắc nghiệm trên MS Forms và cài đặt bảo mật, gửi bài thi trong MS Teams

Hướng dẫn chi tiết cách tạo bài thi trên microsoft forms các các thiết lập bảo mật cho bài thi, nội dung chính:
1. Thiết lập chế độ bảo mật
– Cài đặt hiển thị kết quả
– Cài đặt ai được làm bài
– Cài đặt thời gian làm bài
– Cài đặt đảo câu hỏi
– Và các tuỳ chọn khác
2. Tạo bài thi trắc nghiệm
– Tạo câu hỏi dạng single choice
– Nhập công thức toán học
– Đảo đáp án
– Tạo câu hỏi dạng multiple choice
– Tạo câu hỏi dạng free text
– Tạo câu hỏi sắp xếp thứ tự đúng
– Tạo các loại câu hỏi khác
3. Làm việc cộng tác/ chia sẻ bài trắc nghiệm
– Gửi bài kiểm tra trắc nghiệm
– Chia sẻ cho người khác
– Làm việc cộng tác
– Gắn bài thi trắc nghiệm đã tạo trên MS Forms vào lớp học trên MS Teams
4. Chấm điểm và xuất kết quả
– Chấm điểm
– Xuất kết quả

Xem thêm: https://timoday.edu.vn/huong-dan-su-dung-phan-mem-microsoft-teams-cho-giang-day-va-lam-viec-truc-tuyen/

Video [MS Forms] Tạo bài thi trắc nghiệm trên MS Forms và cài đặt bảo mật, gửi bài thi trong MS Teams

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.