ĐỀ THI THỬ SỐ 03 – TUYỂN SINH 10 TPHCM – PHẦN 1 (TỪ CÂU 1-5)

ĐỀ THI THỬ SỐ 03 - TUYỂN SINH 10 TPHCM - PHẦN 1 (TỪ CÂU 1-5)

Bài 5 kết quả là 475 phút nha các em. Lấy gói 2 + 95000 = gói 1, từ đó tìm đc x = 475 phút.
Like+Share+Sub kênh để ủng hộ thầy nhé!
Link đề 03: https://by.com.vn/o9yJZt
Link video đáp án đề 02: https://www.youtube.com/watch?v=Iw0HXO4I-fA&t=2926s
(Dưới phần mô tả của video luôn có link đề)

Video ĐỀ THI THỬ SỐ 03 – TUYỂN SINH 10 TPHCM – PHẦN 1 (TỪ CÂU 1-5)

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.