Giới thiệu hình học phẳng – Phương pháp Montessori – Góc giác quan

Giới thiệu hình học phẳng - Phương pháp Montessori - Góc giác quan

Hệ thống trường Mần non Quốc Tế Casa dei Bambini Montessori Preschool thành lập được 04 năm tại Hà Nội. Với 03 cơ sở tại Cầu Giấy, Mỹ Đình, Ba Đình, Casa dei Bambini là địa chỉ đáng tin cậy được hơn 1000 gia đình tin tưởng lựa chọn để đồng hành cùng các con trong chặng
đường trưởng thành đầu đời.

www.cdb.edu.vn

Video Giới thiệu hình học phẳng – Phương pháp Montessori – Góc giác quan

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.