Đề thi quốc tịch Mỹ bằng tiếng Việt | Cuộc sống Mỹ của Van-Anh

Đề thi quốc tịch Mỹ bằng tiếng Việt | Cuộc sống Mỹ của Van-Anh

Để trở thành người có quốc tịch Mỹ nếu bạn không phải là người được sinh ra trên nước Mỹ hoặc có cha mẹ là công dân Mỹ khi bản thân ở tuôi 18 trở xuống thì bắt buộc chúng ta phải qua kì thi quốc tịch Mỹ. Nước Mỹ đã có hiến pháp rất nhân ái dành cho những thường trú nhân sống lâu năm đủ điều kiên được thi quốc tịch bằng tiếng Mẹ đẻ của mình. Trong video này, Van-Anh chia sẻ bài học trong đề thi quốc tịch Mỹ bằng tiếng Việt. Chúc quý cô chú, anh chị gặp nhiều may mắn

Video Đề thi quốc tịch Mỹ bằng tiếng Việt | Cuộc sống Mỹ của Van-Anh

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.