Nastya học cách làm thủ tục lên máy bay! Trò chơi tìm hiểu về sân bay

Nastya học cách làm thủ tục lên máy bay! Trò chơi tìm hiểu về sân bay

Nastya học cách làm thủ tục lên máy bay! Trò chơi tìm hiểu về sân bay. Câu chuyện mới dành cho trẻ em và những mẹo nhỏ lần đầu đi máy bay, các thủ tục tại sân bay, và những điều bạn nên tránh! Video giải thích cho trẻ em các quy tắc đi máy bay

Subscribe to Like Nastya VNM – https://is.gd/ah8Ar9
INSTAGRAM – https://www.instagram.com/likenastya/
TikTok – https://vm.tiktok.com/pY1S2D/

Video Nastya học cách làm thủ tục lên máy bay! Trò chơi tìm hiểu về sân bay

Chia sẻ tại: https://xanhblog.com/.